Welkom

Welkom op de digitale versie van de Gids Autocontrole: AARDAPPELEN - GROENTEN - FRUIT (verwerkende industrie en handel)

Versie 5 van 2019. Wijzigingen tegenover versie 4 zijn gemarkeerd met gele achtergrond.

24/10/2020 - Communicatie vanuit FAVV, Directiesecretariaat - Transformatie en Distributie van Levensmiddelen:

Versoepelingen validatie autocontrolesysteem in alle sectoren

De huidige van toepassing zijnde uitzondering voor de audits van het autocontrolesysteem wordt als volgt geüpdatet.

De uiterste datum voor het opnieuw bekomen van de validatie wordt aangepast. Deze datum werd eerder vastgelegd op 30/12/2020 voor alle activiteiten en specifiek voor de horecasector, waar een langere periode van sluiting van toepassing was, werd de uiterste datum voor validatie bepaald op 31/3/2021.

Deze laatste datum zal nu gehanteerd worden voor alle operatoren. De bedrijven met een onderbreking in de validatie wegens de corona-situatie moeten hun validatie dus opnieuw bekomen ten laatste op 31/03/2021. De audit zelf moet tijdig uitgevoerd worden, zodat indien nodig de vereiste corrigerende acties als gevolg van de audit genomen kunnen worden voor deze datum.

Mits de validatie binnen deze termijn opnieuw bekomen wordt, zal de toekenning van de bonus automatisch verlopen. Na het ingeven van de audits door de OCI in de databank van het FAVV, moeten de OCI en operator dus geen verdere actie ondernemen.

Om de gids online te raadplegen dient u in te loggen met uw persoonlijke gegevens.

E-mail:
Wachtwoord: