Welkom

Welkom op de digitale versie van de Gids Autocontrole: AARDAPPELEN - GROENTEN - FRUIT (verwerkende industrie en handel)

Versie 5 van 2019. Wijzigingen tegenover versie 4 zijn gemarkeerd met gele achtergrond.

12/05/2020 - Communicatie vanuit FAVV, Directiesecretariaat - Transformatie en Distributie van Levensmiddelen:

Versoepeling voor de validatie van autocontrole

Vanaf 4 mei 2020 is de eerste fase van de afbouwstrategie (www.info-coronavirus.be) van de regering ingegaan. Bedrijven mogen hun activiteiten terug hernemen of voortzetten. Ook vernemen we dat verschillende OCI’s die tijdelijk hun audits (in bepaalde sectoren) stopgezet hebben, deze terug aanvangen.

Voor wat de operatoren betreft, werd al in maart meegedeeld dat uitgestelde audits sinds de start van de maatregelen van de regering (start vanaf 13 maart 2020) geen impact zouden hebben op de bonus van de onderneming. Dit wordt bij deze nogmaals bevestigd.

Na raadpleging van de OCI’s werd ondertussen vastgelegd dat de validatie van het autocontrolesysteem terug bekomen moet worden ten laatste op 30/12/2020 om de bonus te kunnen behouden. De toekenning van de bonus zal automatisch verlopen. De operatoren moeten hier verder bijgevolg niks speciaals voor doen. Voor de horeca (incl. collectiviteiten) zal de uiterste datum voor het bekomen van de validatie nog nader vastgelegd worden van zodra meer info gekend is over de heropstart van deze activiteiten.

Deze aanpak werd vastgelegd binnen het huidige kader van verbetering van de situatie, maar deze kan worden herzien in geval van eventuele nieuwe maatregelen van de regering.

Om de gids online te raadplegen dient u in te loggen met uw persoonlijke gegevens.

E-mail:
Wachtwoord: