Checklist FAVV

In deze rubriek vindt u de generieke checklist van het FAVV, versie 03/04/2017.

Het FAVV gebruikt deze checklist voor de controle en validatie van het autocontrolesysteem in de bedrijven actief in de handel en verwerking van aardappelen, fruit en groenten. Voor meer gedetailleerde uitleg en informatie wordt gerefereerd naar de Gids Autocontrole zelf.

De geaccrediteerde keuringsinstellingen (OCI’s) maken voor het uitvoeren van de audits gebruik van de checklist opgenomen in bijlage 1 van de Gids. Bij iedere vereiste van de checklist wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk in de Gids voor bijkomende interpretatie.

Zowel voor het FAVV als voor de OCI’s geldt de Gids als officieel document met normatief karakter.