Contact

Voor vragen of opmerkingen ivm. deze gids kan u steeds mailen naar info@gidsac.be.
Voor andere informatie kan u contact opnemen met:

FVPHouse vzw

Willebroekkaai 37, 1000 Brussel (België)
Tel: +32 (0)9 339 12 52
Fax: +32 (0)9 339 12 51

FVPHouse vzw is de koepelfederatie van Belgapop, Vegebe en Fresh Trade Belgium